"Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" *** "Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành để nâng cao năng lực quản trị và phục vụ khách hàng"
 
TIN TỨC >> TIN HOẠT ĐỘNG
Nhằm từng bước kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc ngày càng hoàn thiện và vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (QNPC) trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Giám đốc QNPC đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Quang - Đội trưởng Đội Quản lý lưới điện Điện lực Sơn Hà (ĐLSH) giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐLSH kể từ ngày 01/10/2011.


Phòng Tổ chức & Nhân sự đọc quyết định bổ nhiệm

Sáng 28/9/2011 tại trụ sở QNPC, lãnh đạo Công ty đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Quang, tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty, Văn phòng Công ty, Phòng Tổ chức & Nhân sự Công ty và Giám đốc ĐLSH.


Đồng chí Nguyễn Tư trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Quang

ĐLSH là một trong những Điện lực miền núi gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều năm qua, việc bổ nhiệm ông Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐLSH sẽ giúp Ban Giám đốc đơn vị tăng cường công tác quản lý điều hành được tốt hơn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định và phát triển.

Phạm Tiến Dũng

Thăm hỏi
PHỤ TẢI & HUY ĐỘNG NGUỒN   08/02/2016
Công suất (MW) Sản lượng (MWh)
Phụ tải Pmax 107.8 Sản lượng ngày Angày 1801.7
Pmin 52.0 AnhậnHT 1435.4
CS.HT Pnhận 75.8 Sản lượng phát Adiesel 0.0
Huy động nguồn Pdiesel 0.0 Ath.điện 0.0
Pth.điện 0.0 Atđmua 366.3
PpinMT 0.0 ApinMT 0.0
Ptđmua 32.0 Asathải 0.0
Sa thải Psathải 0.0 AphátHT 0.0
Thống kê truy cập
Số người đang online : 13
Số lượt truy cập: 0 1 3 7 9 3 4 0